#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม-สสจ.รายงานสถานการณ์โควิด “39 วันต่อเนื่องไร้ป่วยรายใหม่” ผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 285 คนไม่พบเชื้อ

นครพนม-สสจ.รายงานสถานการณ์โควิด “39 วันต่อเนื่องไร้ป่วยรายใหม่” ผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 285 คนไม่พบเชื้อ

นครพนม“สสจ.รายงานสถานการณ์โควิด
‘39 วันต่อเนื่อง ไร้ป่วยรายใหม่’ ผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 285 คน ไม่พบเชื้อฯ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 113/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 4,891,330 คน อาการรุนแรง 44,767 คน รักษาหายแล้ว 1,906,828 คน เสียชีวิตรวม 320,134 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 2 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,033 คน หายป่วยแล้ว 2,857 คน เสียชีวิต 56 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 120 ราย ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 2 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,705 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 393 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 729 ราย
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (39 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 3 ราย สะสม 122 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 21 ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 77 ราย คงเหลือติดตาม 2 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ด้านการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 7,710 ราย คงเหลือติดตาม 2,034 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ส่วนการดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 294 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 285 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีก จำนวน 9 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed